You are here
Domov > Nezaradené > Čo sa zmenilo pre vodičov kamiónov za posledný rok

Čo sa zmenilo pre vodičov kamiónov za posledný rok

white volvo semi truck on side of road

Snáď neexistuje odvetvie, ktoré by pandémia ochorenia Covid-19 negatívne neovplyvnila. Medzinárodná doprava tovaru nebola výnimkou.

Bez nákladnej dopravy to nejde

S nástupom pandémie na jar 2020 celý svet stíchol. Všetci, ktorým to forma práce dovoľovala sa presunuli do domácich kancelárií. Svet sa prepol do režimu “home office” a život na uliciach sa zastavil, no firmy ako špedičné spoločnosti mali práv v tomto období zvýšený nápor na prácu.

Nákladná preprava nabrala na význame, keďže vodiči kamiónov nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Zásobovanie tovarom a potravinami nesmie byť z dlhodobého hľadiska prerušené. A tak vodiči nákladnej prepravy museli pravidelne sadať za volanty svojich vozidiel aj počas pandémie. Ako im ochranné opatrenia zmenili život na cestách?

Zhoršené podmienky aj zdržania na hraniciach

S nástupom epidemických opatrení sa zatvorili alebo obmedzili služby vo všetkých podnikoch, ktoré kamionistom dokázali uľahčiť pracovný život.

Motoresty a penzióny sa zatvorili úplne. Čerpacie stanice obmedzili svoje služby na nákup základných potravín. Takže ak bol niekto zvyknutý dať si teplý obed v bistre vedľa čerpacej stanice, počas najprísnejších opatrení sa musel uspokojiť s tým, čo si pripraví v kabíne vozidla.

Na hranice sa vrátili kontroly a otvorený európsky priestor sa opäť uzavrel. Pre vstup na územie Slovenskej republiky alebo do iného členského štátu potrebujú vodiči kamiónov Osvedčenie pre pracovníkov medzinárodnej dopravy.

Osvedčenie vydáva pracovníkom zamestnávateľ a slúži k voľnému pohybu v rámci vykonávania pracovných ciest do zahraničia – nákladnej prepravy a zásobovania.

Napriek rôznym výnimkám pre vodičov medzinárodnej prepravy sa ani oni nedokázali úplne vyhnúť komplikáciám na hraniciach.

Obzvlášť náročná situácia nastala začiatkom roka 2021, keď sa objavila nová vlna pandémie Covid-19.

Medzi najpostihnutejšie štáty patrila Česká republika, ktorú Nemecko zaradilo na zoznam rizikových krajín.

Kamiónová preprava bola obmedzená povinnými testami na ochorenie Covid-19. Tie nesmeli byť staršie ako 48 hodín pre vstup do Nemecka.

To predstavovalo značnú komplikáciu. Vodiči zo vzdialenejších oblastí od nemeckých hraníc nemohli túto lehotu splniť, ak chceli dodržať všetky pravidlá týkajúce sa povinných prestávok. Pod vplyvom nesplniteľnej požiadavky museli niektorí prepravcovia úplne zrušiť jazdy do Nemeckej spolkovej republiky, prípadne prehodnotiť smer. Keďže najväčší problém bol tranzit cez rizikovú Českú republiku.

Na hraniciach sa kvôli kontrolám testov tvorili niekoľkodňové kolóny. Nakoniec kvôli dlhodobej neudržateľnosti takejto situácie Nemecko zrušilo povinnosť pre vodičov nákladnej dopravy preukazovať sa negatívnym testom.

Nákladná doprava prešla dávno žiadanou digitalizáciou

Nákladná doprava v rámci špecifického logistického odvetvia napriek mnohým negatívnym stránkam pandemických opatrení zaznamenala za rok 2020 aj pozitívne zmeny.

Potreba obmedzenia osobného kontaktu na minimum preniesla časť administratívy do online sveta.

Obmedzili sa návštevy vodičov v skladoch klientov. Väčšina odberateľov aj dodávateľov zriadila vo svojich skladových priestoroch jednotné odberové a výdajné miesta tovaru, kde sa vybaví tá časť administratívy, ktorá sa nestihla alebo nedala vybaviť online.

Aj tu samozrejme platia všetky známe protipandemické opatrenia. Dodržiavanie potrebného odstupu, dezinfekcia rúk, ochrana dýchacích ciest a vo väčšine prípadov aj inštalácia ochranných plexiskiel do výdajných okienok pre vodičov.

V súčasnosti majú vodiči nákladnej a medzinárodnej prepravy výnimku z domácej karantény

V snahe udržať chod ekonomiky platí v rámci Európskej únie povinnosť preukázať sa pri prípadnej kontrole na hraniciach platným potvrdením od zamestnávateľa v niektorom z jazykov Európskej únie. V závislosti od konkrétneho štátu, do ktorého vodič vykonáva prepravu.

Slovenskí vodiči majú zároveň výnimku z domácej karantény pri návrate zo zahraničia počas výkonu povolania.

Pridaj komentár

Top