You are here
Domov > Šport a technológie > Výhody a nevýhody elektromotorov

Výhody a nevýhody elektromotorov

Elektromotory sú aktuálne populárna téma najmä v súvislosti s automobilovým priemyslom. Existuje ale niekoľko typov motorov a taktiež majú využitie v rôznych oblastiach. Samozrejme motor s elektrickým pohonom má svoje silné aj slabé stránky.

Definícia a typy elektromotorov

Elektromotor je zariadenie fungujúce vďaka elektromagnetizmu, ktoré z elektrického prúdu robí mechanickú prácu. Okrem elektromagnetu je možné využiť aj elektrostatiku a piezometrický jav. Motor je zložený zo statoru (statická časť) a rotoru (pohyblivá časť). Keď magnetické pole pôsobí časti motora, vznikne krútiaci moment.

Základné delenie:

 • jednosmerný
  • sériový
  • derivačný
  • sériovo-paralelný
 • striedavý
  • jednofázový
  • trojfázový
  • synchrónny
  • asynchrónny
  • krokový

Existuje teda mnoho typov motorov, ktoré majú využitie v rôznych priemyselných odvetviach. Výber konkrétneho typu samozrejme závisí od oblasti využitia. Výkonné elektromotory nájdu uplatnenie v dopravných strojoch, osobných automobiloch, strojárenskom priemysle a podobne.

Výhody a nevýhod elektromotora

Medzi výhody elektromotorov patrí dlhá životnosť, tichý chod, vysoká účinnosť, jednoduchá údržba, nepotrebuje sa zahrievať. Navyše sa dá skonštruovať s ľubovoľným výkonom, momentom alebo otáčkami. Elektromotory sú závislé na dodávke elektrickej energie. Ich mimoriadne tichý choď môže byť napríklad pri automobiloch aj nevýhoda.

Elektromobil vs. spaľovací motor

V porovnaní so spaľovacími motormi má elektromotor vyššiu účinnosť, pretože mu stačí iba rotačný pohyb a má nižšie straty. Pri nižších otáčkach dosahuje väčšiu silu a nepotrebuje prevodovku, čo je výhoda pri vozidlách. Okrem toho sa vyhnete aj pravidelnej výmene oleja a filtrov. Ušetríte tak na servisných úkonoch a opravách. A čo je v prípade osobných vozidiel asi najdôležitejšie, neprodukujú emisie ako spaľovacie motory.

Pridaj komentár

Top